Tag: ای کوه تو را به درد پهلو ای ابر تو را به چاه سوگند ای ماه تو را به فرقه خونی ای قبله تو را به راه سوگند

Normal Archive Result Here

Result Here
Tag: ای کوه تو را به درد پهلو ای ابر تو را به چاه سوگند ای ماه تو را به فرقه خونی ای قبله تو را به راه سوگند
All Results For Archive